دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

» گل بود به سبزه نیز آراسته شد! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» کم گوی و گزیده گوی چون در ! :: جمعه ۱۳٩٢/٦/۱
» احساس مسئولیتت تو حَلقَم ! :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۱
» بدون شرح ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۳٠
» مستی به شکستن سبویی بند است ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٤
» مستی به شکستن سبویی بند است ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٤
» خواهر جنیفر لوپز ! :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فرق فوکولنج ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩
» ریشه تبعیض چیست؟ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» هنر نزد ایرانیان است و بس ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٢
» میان ترم خرکی حضرت شیخ ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۱
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٩ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٩
» به کدامین گناه ؟ :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۸
» در انتظار یار ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳
» آش پشت پا ! :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۱
» بی تاثیر نبود ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٦
» چه میکنه این حسن ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» رازهای زندگی شیرین مشترک ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» خیلی خطرناکه حسن ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
» سرد و کولاکه حسن ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ما ، اسمال کله خر ، و جیمز باند! (10) :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۱
» هشت سال بعد ، در چنین روزی ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
» موتور محرکه جامعه را روشن کن! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٥
» ما ، اسمال کله خر ، و ماکس وبر! (9) :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٤
» ما ، اسمال کله خر ، و بکن باوئر ! (8) :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۳٠
» خنده آمد بر لب رخسارها ! :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۸
» پس فردا ، در چنین روزی ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/٢٤
» شیخ ما ، و تفاوت جناحین چپ و راست! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳
» ای وای خدای من ، بازم محمود! :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
» بشنو از نی چون حکایت میکند ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۸
» شاخ گاو به شقیقه ربطی ندارد! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦
» هر کسی از ظن خود شد یار من ! :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» باز باران ، با ترانه ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» از کرامات شیخ ما این بود ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» نقطه ......سر خط ! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٥
» فقط به جهت انبساط مریدان ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤
» شعر یادت نره ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱
» هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم! :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» جون ، یارانه واریز شد ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٧
» قلیان چه خوش است ،گاهگاهی بکشی! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱
» یک سئوال از محضرت ، اینقدر حرافی چرا! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٩
» شوخی با حکیم ناصر خسرو قبادیانی ! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» هیچکس با ما برادر جان نمی سازد چرا ؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧
» عاشقان عیدتان مبارک باد ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» از مریدان جملگی ، در هم تشکر میکنیم ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» طنز ، عباس صادقی زرینی ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» از حیا ، از گربه ، از دیزی تشکر میکنیم ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» شتر ، گاو ، پلنگ ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» طنز شیرین ، طنز تلخ ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» با زبان خوش نشد ، زوری تشکر میکنیم! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٧
» افتادگی آموز اگر طالب فیضی ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٦
» از طویله ، از خر و خورجین تشکر میکنیم ! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢
» هدف وسیله را توجیه میکند! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» چقدر کسل کننده ، چقدر بد.....! :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» خالصانه ، واقعاً ، جدا ، تشکر میکنیم! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» بهتره رفع زحمت کنیم ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» بر همان جایی که میسوزد بریزید آب را ! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» روشهای مقابله با زورگیری ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» بچه ها ،متشکریم از بیخ ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» دستانم آرزوست ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» رمز تفاوت .....افتخار به جای نان ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٩
» خودمونی ، با حضرت حافظ ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸
» ما ، اسمال کله خر ، و هری پاتر ! (7) :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٤
» در ترنجستان رنگارنگ ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢
» امنحان میان ترم خرکی ! (2) :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» شوخی با منوچهری دامغانی ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» مدارا با حضرت حافظ ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» سیاه نمایی توپ قلقلی ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» ما ، اسمال کله خر ، و بیل گیتس ! (6) :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» خنده بر هر درد بی درمان دواست ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» ما ، اسمال کله خر ، و فردوسی! (5) :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» کمی تا قسمتی آشنا ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» خدای من ، تو چقدر نازی ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٩
» ترسم من از جهنم و آتشفشان او ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧
» آفرین باد به جام جم ما ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
» چگونه خودکشی موفقی داشته باشیم؟ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قانونگذاری سخت و پیچیده است ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» امتحان میان ترم خرکی (1) :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۳٠
» ما ، اسمال کله خر ، و سوفیالورن! (4) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۸
» زمستان ، فقط کرسی ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٦
» ما ، اسمال کله خر ، و گرَی کوپر! (3) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» ما ، اسمال کله خر ، و برتراند راسل! (2) :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٩
» ما ، اِسمال کله خر ، و جنیفر لوپز ! (1) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» گریه کنید مسلمونا ....! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳
» دنیا شده وارونه ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳
» هنوز داغی ، خودت حالیت نیست ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٢
» تو جهنم پارتی نداری ؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٩
» در آداب اختلاس ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٦
» در سَکَنات و وَجَنات ما ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» حسین ابن علی(ع) ، خون خداست ! :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٧
» چپق شما را چاق میکنیم ! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٤
» الاغ شیخ ما را درک کن ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳
» عجب گران دلبرکی ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٢
» پایین نکش ، مسئله این است ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» اینجا سفارت انگلیس نیست ! :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٠
» خر بیار باقالی بار کن ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸
» مبارزه انتخاباتی آمریکا ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٥
» صرفه جویی در مصرف مادر زن ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱
» فلسفه ماست مالی ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱
» بی پول و فقیر است خرم ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۸
» افسوس که خر شدم ، نمی دانستم ! :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٦
» دیروز خرم غرق تماشای تو بود ! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۳
» یه فیلم دیدم ، در حد تیم ملی! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۳
» عقیم و نازاست خرم ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱
» پس همسر خود را سر شب راضی کن! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» بی اختیار خنده ام میگیره ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» بیچاره خرم قصد عروسی دارد! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳
» آنها که میفهمند ، آنها که نمی فهمند! :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٢
» کره خرم بیمار است ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٠
» ما مشنگیم هنوز ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۸