دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

چه میکنه این حسن !
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢   کلمات کلیدی: دو واحد شعر خرکی!

نطق پیش از دستور :: ما همه چیزمان ، با همه چیزمان به هم می آید ، مثلآً همه دنیا رای میدهند که کسی که دوست دارند رئیس جمهور بشه ، ما رای میدیم که کسی که دوست نداریم رئیس جمهور نشه ، یا مثلاً همه جا رای میدن که اوضاع بهتر بشه ، ما رای میدیم که اوضاع از این که هست بدتر نشه ، .....خلاصه اینکه اوضاع عجیبی است ، شیخ ما اهل سیاست نیست ، ولی به دلیل استفتاء مریدان ، دیدگاه حضرت شیخ به سمع و نظرتان چپانده میشود ؛ .....پس بخوانید با تشکر فراوان از سروران شیخ  ، علی اصغر اقتداری عزیز ، و علی اصغر نجفی نازنین  ، که در سرایش این غزلواره  طنز کمک کرده اند!

از شما پنهان چــــــــرا ؟ ، یک بار دیگر میدهم ،

داده ام ده بــــــــــار ، پس این بار بهتر میدهم !

اصفهان بودم اگر در اصفهان ، اما ، اگـــــــــــــر ،

عازم ِ کاشان شدم نزدیک قمصــــــــــر میدهم !

در زمین بودم اگر  ، همچون شمـــا روی زمین ،

در فضا رفتم اگـــــــــــــــــر ، در دُبٌ اکبر میدهم ! 

سهم اهل دیلمان را میدهم در مــــــــــــاه دی ،

سهم آذربایجان را مــــــــــــــــــــــاه آذر میدهم !

موجهای طعنه بر جانم اگــــــــــــــر جاری شود ،

در دل دریای خون گردم شنــــــــــــاور ، میدهم !

 شیخ مـــا فرمود :: عَرضَم با درازای شماست ،

 هر چه هــــر کس داده من صدها برابر میدهم !

زن برای این پســــــــــــــرهای عزب دارم ، بدو ،

هر چه دختر مانده بی شوهر ، شوهر میدهم !

باز هَــــــــم کولاک و محشر میکنم با رأی خود ،

کفتر اقبــــــــــــــــــــال خود را در هوا پَر میدهم ! 

تا شــــــــــــــود اصلاح روز و روزگارم ، لاجــــرم ،

مــــــــن به  آن روحانی ِ محراب و منبر میدهم !

چار سال پیش یادت هست؟ خیلی سخت بود ،

هـــــــــی نگو این بار ، از آن بار ، کمتر میدهم ! 

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !