دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

در انتظار یار !
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳   کلمات کلیدی: سخنی جدی در محفل مریدان !

ای عشق آسمـــــانی من ، نازنین ، بیا ،

از عشق توست عِطـر گل یاسمین ، بیا !

عاشــق نَمای عاطفه از دست داده ایم ،

ای انتقـــــــــــــام مِهر ز ارباب کین ، بیا !

تا نیستی ، ملائکه خـاموش و خفته اند،

اهریمنان ز غیبت تــــــو درکمین ، بیـــا !

در گِرد باد و صاعقه کشتی شکسته ایم ،

ای ساحل نجاتِ زمــــــــــان و زمین بیا !

در انتظار آمَدنت پیـــــــــــــــــر گشته ام ،

می خوانمت عـزیز در این واپسین ، بیا !

بی شمع روی تو، چــه بگویم ، مُکدرم ،

ای ماه من، منیر من ای مَه جبین ، بیا !

در بین عاشقــــــــــان تو تنهاترین مَنم ،

تعجیل کن، به خاطــر این کمترین ، بیا !

شیخ نهایی

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !