دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

میان ترم خرکی فلسفی شیخ !
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۱   کلمات کلیدی: امتحان میان ترم خرکی!

 این را هم بخوان !

نطق پیش از دستور :: از شما چه پنهان ، سالها پیش به دلیل مسئولیت (به عنوان مدیر افتخاری بخش طراحی و توسعه یک واحد صنعتی) ، وظیفه مصاحبه و گزینش مهندسین جوان مناسب برای مجموعه به عهده ی شیخ بود ، و صد البته ذکر این خاطره نه به جهت خودنمایی (که از ساحت شیخ به دور است)  ، بلکه به دلیل پرسشی از مریدان است و بس!

عرض میکردم ، در کنار سئوالاتی که برای برآورد میزان دانش و تجربه داوطلبان داشتم ، همواره از آنها میخواستم یکی دو بیت از اولین شعری که به نظرشان میرسد بر روی کاغذ بنویسند ، راستش برای شیخ (که خود دستی در خوشنویسی دارد) خط زیبای داوطلب مهم بود ، و گویای بسیاری از روحیات درونی ، و البته آن یکی دوبیت شعر نیز هکذا! 

اما ، یکی از سئوالاتی که تقریباً از همه پرسیده میشد این بود ، که فضایی را برای داوطلب تصویر کنم ، و از او بخواهم تصمیم خود را در آن فضای خاص بیان کند ، و صد البته مهندسان به خوبی با این نوع سئوالات آشنایند !

پس فرض کنید(فرض محال ، محال نیست )  ، در حالی قرار دارید که در شهری غریب گرسنه اید ، و هیچ غذایی همراه ندارید ، و هیچ کالا یا پول یا آشنایی نیز برای تهیه آن در چنته ندارید ، و علاوه بر آن فرض کنید که مرگ شما در صورت ادامه گرسنگی حتمی است ، در چنین موقعیتی چه میکنید ؟ (فرض کنید هیچ گزینه دیگری در اختیار ندارید)!

1- دست به سرقت یا زورگیری میزنید، و به اندازه نیاز غذای دیگری را می ربایید ؟

2- دست گدایی و التماس دراز میکنید ، تا برای رفع حاجت به شما کمکی شود ؟

3- از خدا طلب روزی میکنید ، و در عین حال مرگ را با آغوش باز می پذیرید؟

نطق بعد از دستور :: از شما چه پنهان ، جواب شیخ(و اسمال کله خر) را بعداً عرض میکنم! ، اما (ضمن احترام به کسانی که پاسخهای دیگری دارند) ، از مریدان میخواهم صادقانه به سئوال مطرح شده پاسخ گویند ، و  نقطه نظر خود را کامنت کنند ، و البته با شوخی از پاسخ فرار نکنند  و  در یک کلام ، بین دزدی ، زورگیری ، گدایی ، انتظار واهی ، مردن از گرسنگی کدام را ترجیح میدهید ، طفره نروید ، سئوال مشخص است ، و جواب کوتاه!.......شاد باشید!

در ضمن پاسخهای شیخ را به کامنت مریدان بخوانید ، و از روانشناسی حضرت شیخ مطلع شوید ! 

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !