دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

از دست عزیزان گله ای نیست !
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/٤/۱٤   کلمات کلیدی: دو واحد شعر خرکی!

نطق پیش از دستور :: اولاً تبریک به خاطر نزدیک شدن رمضان ، ماه خدا ، و بعد تبریک به مناسبت اینکه بالاخره بعد از چهار سال دست عدالت از استین قضا بیرون آمد و قاضی مرتضوی را با 200 هزار تومان جریمه به سزایش رساند(واقعاً اینکار کار حضرت فیل بود!)........، و اما با دقت نظر بخوانید غزلواره منتشر نشده زیر را از دفتر شعر حضرت شیخ ، که مطلع آن بیتی است از اردلان سر افراز ، که در ترانه ای زیبا با صدای داریوش اقبالی شنیده اید ، .....و عذر تقصیر از اینکه این غزلواره طنز نیست !  

"از دست عــــزیزان چه بگویم ؟ گله ای نیست "

"گر هم گله ای هست ، دگر حوصله ای نیست"

بین مـــــــــن و تو ، فاصله انداخت ، "من و تو" ،

بین ِ من و تو ، جز مـن و تو ، فاصله ای نیست !

هنگامه ی دنیاست ، در این جمع سیه چشم ،

صــد مقبره پیداست ، ولی راحله ای نیست !

اینجــــــــــا عِِسَسُ و مفتی و داروغه رفیق اند ،

در خـــــــــــــارج این بادیه ها قافله ای نیست !

شـــــــــاهان همه رفتند و امیران همه سَر دار ،

جــز سلسله ی زلف بُتان سلسله ای نیست !

اینجا صنم و ســـــــاحره مست اند و غزلخوان ،

جــــــز زمزمه ی تیر و سَنان ولوله ای نیست !

صـــــد دام در این معرکه با نام حسین است ،

افسوس در این معرکه هــا حَرمله ای نیست ! 

گُفتـــــــــــــــا رمضان منتظر ماست ، ظریفی ،

در مسجد و میخانه ولــــــی نافله ای نیست !

با شیخ سخن از  سَـــــــره ، از ناسَره گفتیم ،

هان ، پای بکوبید ، چــــــرا هلهله ای نیست !

نطق بعد از دستور ،  لطیفه خبری :: آقای دکتر حداد عادل در برنامه شناسنامه تلویزیون 14 تیرماه گفت :: حفظ وحدت با احمدی نژاد کار حضرت فیل بود !

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !