دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

کم گوی و گزیده گوی چون در !
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/٦/۱   کلمات کلیدی: رباعیات بودار !

داده و آمار !

بی پرده ، از اَسرار ، خبر کُن ما را // از داده ، از آمار ، خبر کُن ما را !

ما قافیه را ز بیخ و بُن باخته ایم // ای دوست بیا ، دوباره "خَر کُن ما را" ! 

نصب کنتور !

کم گوی و گزیده گوی ، چونان دُر باش // دریای زُلال و پاک و شیرین ، کُر باش !

این خطبه ی دومٌی کمی طول کشید //یعنی که به فکر نصب یک کنتور باش ! 

دلچسب و لذیذ !

هر چند که دلچسب و لذیذی گاهی // بی حوصله ، وارَفته ، غلیظی گاهی !

بهتر که دگر شعر نگویی پس از این // دکتر برو دکتر ....... ، مریضی گاهی !