دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

دیروز خرم غرق تماشای تو بود !
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۳   کلمات کلیدی: رباعی ، خبری ، خرکی!

نطق پیش از دستور :: امیدوارم مریدان توهین تلقی نکنند ، راستش الاغ حضرت شیخ دیروز عاشق شده بود ، این عکس هم سندش ، این شد که خبر پنجم الاغ نازنین ما یک رباعی عاشقانه است ، در وصف این عشق سوزناک ، پس بخوانید خبر پنجم را::

دیروز خـَـــــــــرَم غرق تماشای تو بود ،

در سـر همه اندیشه و سودای تو بود !

هــَــــر آینه ، در آینه می کرد نظـــــــر ،

پنداشت که آن آینه سیمــــای تو بود !  

نطق بعد از دستور مریدان :: رباعی خرکی ارسالی هالو هفت شنبه .....هر کی شوخی کُنه ، از کلاس اخراج میشه!

رند است ، ملیح و شوخ و طنٌاز خَرَم // استاد ســــــــرود و شعر و آواز خرم!

دیروز خــَـرَم به طعنه با من میگفت  //صد بار اگـــــَــــــر مکه روم ، باز خرم !

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره!