دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

جایزه کتاب سال !
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳   کلمات کلیدی: رباعیات بودار !

 مشاعره ، از شیخ نهایی ::

برخیز دوباره پیچ و تـــــــــابی بده تا ،

از لعل لبت شــــــــراب نابی بده تا !

برخیز ، بیا ، بده ، دگر نوبت توست ،

ای شــاعر اگر مرد جوابی بده "تا" !

نطق پیش از دستور :: اصلاً نمیدانیم چطور این رباعی ویرایش نشده اینجا سر در آورد ، ولی دیگر کار از کار گذشته ، بخوانید رباعیات بودار عزیزان را !

نفت ارزان ، از علی اصغر اقتداری ::

درسفره ی ما  نفت فراوان شده است // اجناس ،چنین است که ارزان شده است !

معمار عزیز ، از خودت می پرسم // این خانه چرا ز پایه ویران شده است؟! 

کتاب سال ، از عباس خوش عمل کاشانی ::

یا جایزه ی کتاب سالَم بدهید // یا جمع شوید و مشت و مالَم بدهید !

گر این دو نمی شود میسٌر ، با زور // از خانه به گور انتقالم بدهید !

دکتر خوب ، از مصطفی صادقی ::

یک چند رییس مملکت دکتر بود // خوش تیپ و قشنگ و با ادب چون دُر بود !

از سعی و مساعی چنین دکتر خوب // در سفره ی ما بجای نان آجر بود !

بی نام و نشان ، از امید عزیز ، صاحب بلاگ شبه شعر ::

 در  آخـــر کــار ،  داد  آمـــارش  را // یکبـــار دگـــــر ،  رساند آزارش را !

جیبش که پر از نام و نشان بود ، چه شد ؟// ای کاش که می گذاشت شلوارش را!!

عاشق صادق از بیداد کرمانشاهی :: 

ما بر همه صادقانه عاشق هستیم // بی واهمه عاشقانه صادق هستیم !

یک روز شویم مخلص کاشانی // یک روز دگر یار مصدق هستیم !

دلیل و مدرک از مصطفی صادقی ::

اینقدر چرا به این و آن شک داری ؟// بر ضد همه دلیل و مدرک داری ؟

یک چند ببین درون خود را  ، شاید // یک دسته شپش درون خشتک داری !