دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

گل بود به سبزه نیز آراسته شد!
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠   کلمات کلیدی: رباعیات بودار !

نطق پیش از دستور :: یعنی نوبتی هم باشد نوبت عاشقانه های بودار است ، پس بخوانید از زبان حضرت شیخ ، و همچنان رباعی عاشقانه و از نوع بودار آن بفرستید:: 

لبان سرخ ::

عمریست که آواره ی کویت هستیم // دلداده ی رنگ و آب و بویت هستیم !

اکنون که رفیق و خودمانی شده ایم // مشتاق لبان چون لبویت هستیم !

پروانه ی من ::

پروانه ی من ، بیا ، بپر ، ناز نکن // مشت ِ من دل شکسته را باز نکن !

سی سال تمام است که در قلب منی // یکبار نگفته ام که پرواز نکن ! 

بهار عربی :: 

سوریه ، در آن نصف شبی یادت هست ؟ // میخانه ، اطاق ِ عقبی یادت هست؟

هیهات ، به شعر پاکمان شک نکنید // یعنی که بهار عربی یادت هست؟

عروس شهر ::

در بود ، به نرده نیز آراسته شد // با پنجره ، پرده نیز آراسته شد!

با تازه عروس شهر پیمان بستیم // با تخم دو زرده نیز آراسته شد!

مرید یک شبه ::

آمد ، کَمَکی گپ زد و دولاٌ شد و رفت // "لاحَول وَ لا قوٌهَ اِلاٌ" شد و رفت!

در محضر درس شیخ ما حاضر شد // یعنی که طرف یک شبه ملاٌ شد و رفت !

 دو نمره اضافی !