دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

افسوس که خر شدم ، نمی دانستم !
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۸/٦   کلمات کلیدی: رباعی ، خبری ، خرکی!

نطق پیش از دستور :: رباعی زیبایی در وبلاگ دوست عزیزم علیرضا رضایی صاحب وبگاه "خرنامه" دستمایه این رباعی شد که در وصف الاغ حضرت شیخ سروده شده است ، اگر چه مطابق معمول خبری نیست ،بخوانید آن را به عنوان خبر ششم !

هر چند خَری ، فرشته خویی ای خَـر ،

لیلای مَنی ، خـوش بَر و رویی ای خر !

افسوس که خَر شدی ، نمی دانستم  ،

چون آدمیان خِنگ و بَبویی ای خـــَـــر ! 

نطق بعد از دستور مریدان :: رباعی خرکی ارسالی هالو هفت شنبه .....هر کی با مادینه خر ما شوخی کُنه ، از کلاس اخراج میشه!

زیباست اگــــــــــر چه زین و پالان خَرَم // فـَـــــرسوده شده کلاج و فرمـــان خرم!

مادینه خَـــــــــــرَم قصد جــــُـدایی دارد // شاکی است چرا کم شده بیلان خرم!

برداشت خرکی ، از وبلاگ زیبای "یک پاکت خالی" :: بر دوش مورچه ها ، تشییع می شود ، پروانه ی بی جان .....