دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

اینجا سفارت انگلیس نیست !
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٠   کلمات کلیدی: رباعی ، خبری ، خرکی!

نطق پیش از دستور :: با پوزش به دلیل آنکه الاغ حضرت شیخ سوژه اصلی این رباعی نیست ، بخوانید خبر دهم را ::

آب از کف پا تا کَمَـــــرم نیز گذشت ،

از چانه و چشمان تَرَم نیز گذشت !

افسوس ، حماقت و ندانم کـــاری ،

از مرز خَرٌیت خَــــــــرَم نیز گذشت !

نطق بعد از دستور :: شوخی خرکی خاله خانباجی عزیز با حضرت خیام (به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا).... هر کی با خاله خانباجی شوخی کنه از کلاس اخراجه !

هنگام سپیده دم خَرَم عـَـــــــــــرعَر کرد // با وعده وعید گوش ما را کــــَــــــــــر کرد!

گفتم چه شده؟ گفت که تبلیغات است // با عَرعَر خویش ملتی را خــــــَــــــــر کرد!

لطیفه خرکی ارسالی بیک عزیز صاحب بلاگ "دار بلوط" :: دیدم یاداشتی کنار زنگ آپارتمانی چسبانده بودند ، روش نوشته بود :: آقای عزیز کلید ندارید از دیوار بالا نروید ، اینجا خانه است ، سفارت انگلیس که نیست !

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !