دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

آنها که میفهمند ، آنها که نمی فهمند!
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٢   کلمات کلیدی: جدی ، فاقد خر!

من نمیخوام ! ، میشه اونو بدید به مدیر مدرسه دخترم ، تا هر شب به هر بهونه ای هزار تومان برا مدرسه  از من نخواد . میشه اونو بدید به دکتر خانمم ، تا دفعه بعد که میخواد بزاد یه میلیون زیر میزی ازم نخواد . کوچیکتونم ، پول آب و برق و گازو  هر چی باشه میدم ، میشه اونو بدید به اداره آب تا هر بار آبونمان فاضلابمو اضافه نکنه . میشه اونو بدید اداره مخابرات ، تا بخاطر پنج هزار تومن بدهی تلفنمو قطع نکنه و آبرومو نبره . میشه اونو بدید اون پسره معتاد سر کوچمون ، توپ بشه ، تا هر بار که میرم سر کار از خماری شیرجه نره تو دلم . میشه اونو بدید به مدیر دستشویی پارک محلمون ، تا هر بار که پول خرد همرام نیست ، بزاره برم دستشویی . میشه اونو بدید راننده آژانس محلمون ، صندلی  پیکانشو درست کنه ، تا هر وقت سوار ماشینش میشم باسنم رو گاز نگیره ؟......دوست من میشه اونو بدهند به تو ، تا حداقل یه بار یه اظهار نظر حسابی از خودت در وکنی ؟......بی خیال ، خودم میخوام ، میخوام به اندازه مصرف دو ماهم استامینوفن بخرم و اراجیف ننویسم.....

این دقیقاً یادداشت کوتاه شیخ ماست که در تاریخ دوم دیماه 1389 در وبلاگ هالو هفت شنبه تحت عنوان "من میخوام"  منتشر شده است ! درست قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، درست قبل از پرداخت ماهانه به مردم همیشه در صحنه ، درست در روزهایی که عده ای از شادی پرداخت آن در پوست خود نمی گنجیدند ، و عده ای از دریافت آن!

باور کنیم عده ای از همان روزهای اول اجرای طرح ، گرانی و تورم امروز و مصائب تولید را در این روزها میدیدند ، باور کنیم زمانی که سیل می آید همه به خانمان برانداز بودن آن اقرار میکنند ، ولی تنها عده کمی در هنگام رعد و برق سیل را به چشم می بینند و هشدار میدهند .....فرق آنها که میفهمند  و آنها که نمی فهمند  فقط همین است و بس!

نطق بعد از دستور!

گویند اسکندر قبل از حمله به ایران درمانده و مستأصل بود . از خود می پرسید: " چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟؟!! "......یکی از مشاوران میگوید: 

از میان مردم آن سرزمین، آن ها را که نمی فهمند و کم سوادند، به کارهای بزرگ بگمار و آن ها که می فهمند و باسوادند، به کارهای کوچک و پست بگمار!....بی سوادها و نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان نخواهند داشت!....فهمیده ها و با سوادها هم یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته و سرخورده، عمر خود را تا لحظه مرگ، در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد!!