دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

مدارا با حضرت حافظ !
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٥   کلمات کلیدی: دو واحد شعر خرکی!

نطق پیش از دستور :: "مُستَزاد" به معنای زیاده گویی است ، و به شعری گویند که در آن مصرع دوم ابیات ، عبارتی کامل اضافه بر مصرع اول دارد ، پس بخوانید غزلواره مستزاد  گونه! و طنز زیر را از دفتر شعر شیخ  ، که در آن مصرع دوم ابیات طولانی تر از مصرع اول است ، و اگر بار اول وزن و آهنگ آن دلچسب نبود ، دوباره بخوانید ، با این تذکر که زوار (به کسر "ز") همان "زهوار" است و "هزار" به منای بلبل نیز به کار رفته است ! 

اندک اندک زوارمــــــــــــان دَر رفت ،

سرد شد دیگِمان ، بُخــارمان در رفت !

عُمرمان همچو برق و بــاد گذشت ،

ساعت و روز و مـاه و سالِمان در رفت !

آن دو چَشم خمار مــــــا را کشت ،

کِیفِمان کوک شد ، خُمارمان در رفت !

با دو صـــــَــد ناز و غمزه آمده بود ،

گل نیامد چرا ؟ ،  هـــزارمان در رفت !

دیدی آخر عروسِمان نــَــــــــر شد ؟

ماستها کیسه شد ، تغارمان در رفت !

شادی از دل برفت و غـــــــــم آمد ،

شیــــــر آتشفشان نشانِمان در رفت !

شیخ ما گفت نیمه شب، دیشب ،

در دلِ خواب ، گفتِمانِمــــــــان در رفت ! 

جـــــان حافظ ، کمـــــی مدارا کن ،

بند تنبان گسَست و جانمان در رفت !

راستی کن ، کـه راستان رَستَند ،

اوه....ببخشید ، مُستَزادمان در رفت !

نطق خارج از دستور ، ضرب المثل مرتبط ::  تغاری بشکند ماستی بریزد ، جهان گردد به کام کاسه لیسان !....... پست بعدی را از دست ندهید .......هر کی نخونه ، اخراجه!

پی نوشت شیخ :: مصرع دوم غزلواره فوق ، نه یک عبارت کامل ، بلکه فقط دو هجا از مصرع اول بیشتر دارد ، لیک ما نه نمونه ای مشابه آن یافتیم ، و نه نامی مناسب آن ، و نخواستیم آن را نوعی نو آوری بنامیم ، پس نزدیکترین قالب به سروده شیخ همان "مستزاد" بود که فرمودیم !!!

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !