دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

خودمونی ، با حضرت حافظ !
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸   کلمات کلیدی: دو واحد شعر خرکی!

نطق پیش از دستور :: اولاً هدیه ای دریافت کردیم از استاد علی اصغر اقتداری عزیز ، صاحب وبلاگ "آوازهای زخمی" و آن مجموعه شعری بود به نام "از دل به کاغذ" با امضای ایشان .....و ثانیاً دوست عزیز "کورش شفیعی ایران نژاد" صاحب وبلاگ "اینجا چراغی روشن است" ، به مناسبت یکصد هزارمین بازدید از وبلاگش جشنی برپا کرده ، ....و شیخ ما به استقبال این دو خبر خوش رفته است با غزلواره طنز زیر ، که دو بیت زیبای ابتدایی آن از اقتداری عزیز است ، پس بخوانید !

میرسی یک روز و می بینی کـه دیگر نیستم ، 

منتظر در چــــــــــارچوب خسته یِ در نیستم !

درد غربت می گُدازد استخوانهای مـــــَــــــــرا ،

اینقدر آتش مـــــــزن در من ، سمندر نیستم !

دوستدار اهل بیتَم ،گرچه مولایم علی است ،

میثم و عمٌــــــار و سلمــــــان و ابوذر نیستم !

آریایی هستم از امــروز ، نامَم کورش است ،

خاک پای ملٌتم ، خان  مظفُــــــــــــر نیستم !

سبز هستم گاهگاهی من ، ولیکن هیچگاه ،

من خوراک خر نخواهم بود ، شبـدر نیستم ! 

گر چه صد کور و کچل از من سواری میکِشَد ،

میزنم خود را به نادانی ،  ولی خـــر نیستم !

متهم هستم ، ولی از داور و قاضــی بپرس ،

مستحق خوردن شیر ســـَـــــــماور نیستم !

شیخ مــا  ، در پرده و  رندانه میگوید سخن ،

مـن که مثل حافظ و عَیــٌــــار و اصغر نیستم !