دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

از طویله ، از خر و خورجین تشکر میکنیم !
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢   کلمات کلیدی: تقدیر و تشکر خرکی !

نطق پیش از دستور :: دوستان عزیزی که میخواهند با این ترجیع بند همراهی کنند ، ضمن رعایت وزن ، با ردیف "تشکر میکنیم" ، و قافیه دلخواه آثار خود را در قالب غزلواره پنج بیتی با محتوای طنز ارسال دارند ، و جهت رعایت پیوند  بیت آخر را با مصرع "بر همان جایی که میسوزد بریزید آب را" تمام کنند ، آثار برگزیده همینجا منتشر خواهند شد .......بخوانید بند دوم را::

از کُــــــره ، از روسیه ، از چین تشکر میکنیم ،

در حضـــــور یانگوم ، از اوشین تشکر میکنیم !

زیرکی را گفتم این احوال بین ، خندید و گفت،

از خزر ده درصــــد ؟ ، از پوتین تشکر میکنیم !

غُر نزن، اینجا تشکر در هم و خَر تو خَر است ،

از طویله ، از خَـــــر و خورجین تشکر میکنیم !

شیخ مــــا تند است و تیز و بی محابا میکند ،

مـــــــا ولی آهسته ، پاوَرچین تشکر میکنیم ! 

بر همان جـــــایی که می سوزد بریزید آب را ،

مــــا ز بالایی هـــــــم از پایین تشکر میکنیم !

نطق بعد از دستور :: دوستان بر ما ببخشایند ، چون مقدور نیست ! // از مریدان بعد از این همچین تشکر میکنیم !

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !