در سَکَنات و وَجَنات ما !

 دارنده کــــــه ترکیب طبــــــــایع آراست ،

چشمش چو به مـا فِتاد بنمودی راست !

من در عجـبم ، کـه در پس مـا چه بدید ؟

کز جمله ی دلبران ، فقط ما را خواست !

از "کشکول هالو هفت شنبه " 

نطق پیش از دستور :: شیخ ما با تمجید و تعریف میانه خوشی ندارد ، و بفرموده ایشان حتی بعضاً پیامهای حاوی آنها را حذف میکنیم ، اما این سروده طنز (که به دنبال پست "الاغ شیخ ما را درک کن")در باب سَکنات و وَجَنات الاغ حضرت شیخ ارسال شده ،فرق میکند ، ضمن آنکه تحفه ای است از شاعر توانای پارسی گوی "استاد عباس خوش عمل کاشانی" که اشعار جدی ایشان در وبلاگ "شعله آواز" و طنز سروده های ایشان در وبلاگ "تلخک" و با تخلص "شاطر حسین" منتشر میشود ، و سالها با گل آقا همکاری داشته اند. ، .....با تشکر از محضر استاد ، بخوانید !

الاغ شیخ را گـــــــــَـــــــــــــــر درک کردی //  هوسهای درون را تـــــــــــَـــــــرک کردی!

به ظاهر گــــــــــــَــــر الاغ اما حکیم است // کلیـــــــــــــــد قفلهای بس  عظیم است!

دُم  او جــــــــــــــاروی ارباب عشق است // سُمَش دست اولی الالباب عشق است!

ز یال او  چــــــــــه گویم گیس حور است // دو چشمش کاسـه ی شرب طهور است!

دگر اعضای او هــــــر یک به رفتــــــــــــار // مــــــــــــداوا می کند درد  گــــــــــــــرفتار!

الاغ شیخ زیبـــــــــــــــــــــا و ملیح است // که از نسل خــــــــر عیسی مسیح است!

بدان قدرش کــــــــه در دنیــــــــای فانی // الاغی نیست چون او  جــــــــــــــــاودانی!

اگر «شاطر»الاغی همچـــــــو او داشت // به دنیا حال و احـــــــــــــوالی نکو  داشت !

و این هم سروده زیبای صاحب وبلاگ طناز "انگولک با شعر" در احوالات الاغ حضرت شیخ ، با این توضیح که "شیخ" به معنای پیر ، "کَهل" به معنای میانسال و "شاب" به معنای جوان بکار رفته است ، با تشکر از انگولکچی خوش ذوق و عزیز بخوانید !

الاغ شیخ چیــــــــــــــزی ناب دارد // مخش گـــَـرچه یه قدری تاب دارد!

به سن و ســــــــال او کاری ندارم // هوای شیخ و کَهل و شـــاب دارد!

و امــــٌـــــــــا اعتقاد او براین است // که هرکس یک رگی از خواب دارد!

اگر چپ می کشد گـــاهی ولیکن // نگاه راست در هــــــَــــر باب دارد!

و این دو بیتی زیبا هم تحفه ای است از خروس بی محل ، صاحب وبلاگ "دهکده حیوانات" ، بخوانید با آرزوی سلامتی برای سنوبال عزیز !

بنازُم من چنین  دانا الاغـــــــــی // بگیرُم  دائما از او  ســـُـــــراغی!

سپارُم  گوش و دل بر عرعرونِش // که در تیره شَبُم  باشه چـراغی!

و این ابیات نیز سروده زیبای شاعر زبردست علی اصغر اقتداری عزیز است که سروده های ایشان را میتوانید در وبلاگ "آوازهای زخمی" مشاهده کنید ، بخوانید با تشکر از محضر ایشان!

خر شیخ ما گر چه نامَش خــــر است // ولــی بر دو صد رخَش هم مِهتَر است!

اگــــَـــر گاه گـــــــــــاهی لگد می زند // ببخشید اورا که ذاتاً خــَــــــــــر است!

نخوانید نادان خــــــــــــــــــــــر شیخ را // که در فهم وادراک سَر، محشـر است!

این دو بیتی زیبا نیز تحفه ایست از دوست عزیزم مصطفی صادقی ، صاحب وبلاگ طناز "کجراهه" و در توصیف الاغ حضرت شیخ ، با تشکر فراوان بخوانید!

درود بی نهایت بر تو ای خـــر // ندیدُم در خریت از تو بهتــــــــر!

دهان را بازتَر کُن ای خـر شیخ // که دنیا بشنُوه آن بانگ عَر عَر!

و این ابیات هم گزیده ای از ابیات ارسالی شاعر جوان و مستعد احمد بهزادی رفیع ، صاحب وبلاگ "عیٌار تهرانی"  است ، بخوانید با سپاس از ایشان !

ای شیخ ، خَرَت شیخ خران است // در جمع خـَـــــران ، پیر مغان است!

تندیس خَــــرَت سمبــــــل حکمت // در موزه ی اصطبل نشـــــان است!

بی موعظه اش مرکب شاهـــــی  // بی راهبــَــر و دل نگــــــــران است!

و سرور گرامی و هنرمند طناز ، علیرضا رضایی صاحب وبلاگهای "جامع المزخرفات" و "خرنامه"  نیز ابیاتی فرستاده اند ، در توصیف الاغ حضرت شیخ ، که با کسب اجازه از محضر ایشان با کمی تغییر منتشر میشود ، بخوانید !

خَرَت دارد کرامــــــــــــــات زیادی // مکن از گفته ام ای شیخ شادی!

حذر فــــــــــرما ز پاهای چُلاقش // هــزاراران مشتری دارد چُماقش!

خَرَت دنیای عشق و خـرمن علم // که پایین می کِشاند دامـــن علم!

و البته دوست گرامی کورش عزیز ، صاحب وبلاگ پر بار "اینجا چراغی روشن است" نیز اینچنین به ابعاد وجودی الاغ حضرت شیخ نورافشانی کرده ، و شیخ ما را شرمنده الاغ خویش ساخته است ، با تشکر فراوان بخوانید ابیات ارسالی را با کمی ویرایش!

دکترا دارد خَرَم ، امــٌـــــــــــا کلاس ِ اوٌل است ،

میرود هردم ز سویی ، عاقبت در جدول است !

هر خـــری چونان الاغ ِ شیخ ما دُردانه نیست ،

اینچنین رَعنا الاغـــــــــی لایق ِ صد اِیوَل است !

و چنین نصیحت فرموده است ، شاعر بزرگوار محمود کریمی نیا ، حضرت شیخ را ، از دیار مومنان یزد ، که اشعار ایشان را به جد و طنز میتوانید در وبلاگ "کریما یزدی" مشاهده فرمایید ، پس بخوانید با سپاس فراوان !

ز هـــــــــر عَرعَر خرانه پند بر گیر // ز جفتک ها خــــــران را با خبر کن !

چو روباه و خران همرنگ شیرند! // مزاج خر عوض گردد ، حَــــــذَر کن !

و چنین فرمود مصطفی جوانمردی عزیز ، صاحب وبلاگ طناز "دلنوشته های یک بازنشسته" در وجنات و سکنات الاغ حضرت شیخ ، در این رباعی زیبا ، بخوانید با سپاس از محضر ایشان !

پالان خـــــــــرٌیت  به خودت بَر  بستی // در عرعر بیهوده  به حق خَــر هستی!

اَلحَق تو  و آن  وجاهت و این سَکَنات // ازجمله خران که دیده ام سَر هستی!

این کوتاه نوشته (هایکو) زیبا هم ارسالی دوست عزیز علی اصغر بیک وردی ، صاحب وبلاگ "دار بلوط" است ، با تشکر از ایشان بخوانید ::

عَرعَر می کند ،

درسه گاه ،

الاغ شیخ ما ! 

نطق بعد از دستور :: سروده های مناسب و منتخب ارسالی دیگر در پی نوشت منتشر خواهد شد!

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره ! 

/ 49 نظر / 159 بازدید
نمایش نظرات قبلی
18+

فقط افراد بالای 18 سال وارد بشن. خبرایی داریم...

ایمان

عالی بود....

سنوبال

سلام بر شیخ آپ شدم با سروده ای در خصوص مراسم محرم و عاشورا . باشد که شیخ تیغ نقد از نیام برکشد و درخت شعر مرید را هرس نماید ! [لبخند]

کورش شفیعی ایران نژاد

خر اگر دکتر شود بازم کلاس اول است روزها با اشتیاق سرگرم حلّ جدول است این الاغ شیخ ما، نزد خران دردانه است جیگر و داننده و شایستۀ صد ایوَل است

فریبا

گفت : می دونی در ضمیر ناخودآ"گاه ما علاوه بر یه کودک درون یه خر هم هست؟ گفتم: نه نمی دونستم از کی تا حالا؟ گفت: از وقتی خر شیخ در زاد و ولد دست همه ی حیوانات را از پشت بسته گذر یکی از کره ها به ضمیر ناخودآگاه هم رسیده

هزاران گنج

از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد؛ آن ها قـــادرند ناگهــــــانی، . . دیگــــر گــریـه نکـننــد؛ دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد؛ و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد، . . حتـــی زنــدگــــی . . .! [گل][گل][گل]

مقابله به مثل شد . شما هم شاد باشید

كريما

ز هر عرعر خرانه پند بر گير ز جفتك ها خران را با خبر كن چو روباه و خران همرنگ شيرند!! مزاج خر عوض گردد حذر كن.

ساغر

با حال بود. ادامه بده..........[[خنده]

جهانمردی

بالاخره پای مارو هم تو این طویله هم وا کردی حالا که خودت خماری و آدرس اینجا را دادی یالا پالان خریت به خودت بر بستی در عرعر بیخودی به حق خر هستی لیکن تو و آن وجاهت و آن سکنات ازجمله خران که دیده ام سر هستی حالا یه عر عر سیری بکن که اون جیگرت حال بیاد [تایید][خداحافظ]