دوستتان داریم ....به نیکی !

 از این پس شیخ ما را در وبلاگ "گپ و گفت"  به آدرس زیر دنبال نمایید!

http://goftamgoft.persianblog.ir

بوسیدن لب یار ....در عیـــــــــــــــــد چیز خوبی ست ،

او نیـــــــــــز اگر لب ات را .....بوسید چیز خوبی ست !

شک کرده ام سیــــــــــــــاهی .... شاید سپید باشد ،

زیرا دکارت فرمــــــــــود :: تردید چیـــــــــز خوبی ست !

هر کس به ما نظر کرد .... ما را دو باره خــــــــــــر کرد ،

در وادی ِ سیاست .... کاندید چیــــــــــــز خوبی است! 

هر چند اهــــــــل دل بود .... اول کمــــــــی دو دل بود ،

یک عمر مشتری شـد  .... تا دید چیــــز خوبی ست!

"آن روز دیده بودم .... آن فتنه هـــــــــا که برخاست "،

امــــــــا همین که "فتنه" ..... خوابید چیز خوبی ست!

"با مدعی نگوئید ....اســــــــــــــرار عیش و مستی"،

هیهات اگـــــــــــــــر بداند ..... ناهید چیز خوبی ست!

"آسایش دو گیتی .... تفسیر این دو حـــــرف است "،

تهدید چیز خوبی ست .....تشدید چیز خوبی ست !

هر کس که آس و پاس است،مشتاق اختلاس است،

دلواپسم نگـــــــــــــــارم ..... فهمید چیز خوبی ست!

حــافظ به خوابم آمد ... گفتا :: هر آن که چون شیخ ،

هنگام شعــــــــــــر گفتن ...... زایید چیز خوبی است!

خارج از دستور :: راستش دلمان نیامد مریدان دست خالی برگردند، پس بخوانید سروده کوتاه و زیبای زیر را از "آبتین فراهیم زاد" عزیز ، صاحب بلاگ وزین "اردیبهشت"!

ثروتمندان مدعی ایمان ،

قرآن هایشان انگار ،

آیه ی انفاق ندارد ،

گمانم چاپ انتشارات ابلیس است...!

نطق پیش از دستور :: راستش را بخواهید از اول  قرار بر این بود که این یکصد و بیست و پنجمین و آخرین درس "دو واحد خریت پیشرفته" باشد ، راستش را بخواهید حس میکنیم مثل چاهی شده ایم که هر چه از آن آب میکشند همان طعم و مزه سابق را دارد ، مریدان لطف دارند ، اما ما مثل رئیس جمهوری شده ایم که به پایان دوره خود رسیده ، اما دلش راضی نمیشود که حکمرانی را رها کند!

نطق میان دستور :: حتی امروز قصد کردیم برای ادامه درس از دفتر شعر حضرت شیخ فال بگیریم ، پس نیت کردیم و آن را گشودیم ، این چهار بیتی آمد !

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم // مرحمت فرموده ما را مِس کنید !

قبل از آن با آخرین فن آوری // اندکی تا قسمتی بی حِس کنید !

تا کند داروی بی حسٌی اثر // صبر می باید ، کمی فِس فِس کنید ! 

کار هر بز نیست خرمن کوفتن // پس مبادا شیخ را ناقص کنید !

نطق بعد از دستور :: از همه عزیزان خواهش میکنیم ، نظر خود را راجع به موضوع این پست مرقوم فرمایند  ، شیخ به همه نظرات پاسخ خواهد داد....... دوستتان داریم .....به نیکی !

/ 156 نظر / 50 بازدید