گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی!

نطق پیش از دستور :: راستش به همه ی جوارح شیخ فشار آوردیم که رباعی درست و حسابی  بگوییم ، نشد که نشد ، فی الحال بخوانید این سه رباعی سوزناک را و همچنان رباعیات بودار بفزستید ، تا بعد !

قفل و کلید !

هر جا سخن از قفل و کلید است همه // از دولت و تدبیر و امید است همه !

من در عجبم در این سراپرده چرا // عقل از سر مردمان پریده است همه !

محفل ادبی !

شادی شده منتهی به دل شوره عزیز // حلوا نتوان پخت از این غوره عزیز !

تردید مکن ، ز نو بچسبان ساقی // این جنس خراب است ، کُنَد پوره عزیز !

شوخی با خیام 

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز // یک دست به زیر چانه ، با عشوه و ناز! 

رفتیم که شعر خود فروشیم به زر// گفتا که دو صد مَن اش خََرَد چندر غاز!

نطق بعد از دستور :: گویند شخصی به پزشک مراجعه کرد ، پس طبیب از او پرسید دردت چیست ؟ ، گفت موهایم درد میکند ، پس سئوال نمود دیشب چه خورده ای ؟ ،  گفت نان و یخ ! ، پزشک وی را گفت ، تو نه خوراکت به آدمیزاد میماند ، نه دردت !

اصولاً ما که برای خودمان شیخ هستیم گاهی چیزهایی میگوییم که عقل جن هم به آن نمیرسد ، و البته این عادت از شیوخ بزرگوار گذشته به ما به ارث رسیده است ، چنانچه شیخ اجل سعدی نیز فرماید::

مردکی را چشم درد خاست،پیش بیطار (دامپزشک) رفت که "دواکن"! ، بیطار از آنچه درچشم چارپایان می کشند ، در دیده او کشید و کور شد.حکومت به داور بردند ، گفت:: بر او هیچ تاوان نیست.اگر این خرنبودی پیش بیطار نرفتی! 

ندهد هوشمندروشن رای/به فرومایه کارهای خطیر! 

بوریاباف اگرچه بافنده است/نبرندش به کارگاه حریر! 

یا مثلاً بعد از انتخابات ریاست جمهوری ، مردی دیگر از طایفه ما ، که اتفاقاً وزیر ارتباطات هم بود ، فرموده بود که (نقل به مضمون) :: در طول رقابتهای انتخاباتی ، به منظور جلوگیری از بروز فتنه ای دوباره ، از بهترین کارشناسان رایانه کشور جهت کنترل و کاهش سرعت اینترنت استفاده کردیم!.....حالا بماند که کاشناسان کامپوتر در دنیا بیست و چهار ساعت خودشان را جر میدهند ، که چندر غاز سرعت اینترنت را افزایش دهند!

یا همین امروز ، در پاسخ به جوکر مومن که دوستی دیرینه دارد با حضرت شیخ ، در پاسخ به پیامی که به نوعی از این بشار اسد خودمان (که او هم از طایفه شیوخ است) حمایت کرده بود ، فرمودیم::

برادر جوکر مومن ، قبول دارم که آمریکاییها برای رضای خدا به سوریه نمی تازند ، اما اگر اسد کمی هوشیاری به خرج داده بود ، و همان روزهای اول اعتراضات مردمی ، زیر بار یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل در سوریه میرفت ، شاهد این روزهای تلخ نبودیم!

آقا جان چند بار بگوییم شیخ ما گاهی چیزهایی میگوید پرت و پلا ، که هیچ ارتباطی با هم ندارد؟

فراتر از دستور (منسوب به مارک تواین) :: سیاستمداران و پوشک بچه هر دو باید زود به زود عوض شوند.

چه خبره اینجا!!!

/ 43 نظر / 117 بازدید