آفرین باد به جام جم ما !

نطق پیش از دستور :: ترجیع بند زیر ، از کرامات شیخ ماست! ، که فقط به خاطر تمرین و آشنایی با این قالب خاص نوشته شده ، و مصرف آن در موارد دیگر به هیچ وجه توصیه نمیشود ! 

کــــــــرد حاشا فتنه گر  هیز است ،هیز // پست و میز و صندلی لیز است ، لیـز !

هـــــــر کسی این را نداند یا خـــر است // یا کمــی تا قسمتی جیز است ، جیـز !

تیــــــر و خــــــــــــرداد شود همدم مــــا

آفــــَــــــــــــرین باد به جـام جم مـــــــا !

گفت احـــــــــوال همه خوب است خوب // رو به ر اه اوضـاعمان توپ است ، توپ !

هـــــر کسی این را نداند یا خـــَــر است // یا ســــــــزای او فقط چوب است چوب !

 او خــــــــــبر داشت ز بیش و کــــم مــا

آفـــــَـــــرین باد به جــــــــــــــام جم ما !

ادٌعاهامان همه حـــــــرف است ، حرف // عمق دارد جملگی  ، ژرف است ، ژرف !

هــــر کسی این را نداند یا خــَـــر است // یا ســـــــــر او داخل برف است ، برف !

او خــــــــــــبر داشت  ز زیر و بَم مـــــــــا

آفـــــَــــــرین باد به جــــــــــــام جم ما !

هــــر کسی تا صـاحب میز است ، میز // خنجــــَــــــرش بُرٌنده و تیز است ، تیز !

هــــر کسی این را نداند یا خــــر است // یا کــه در چشمان مــا ریز است ، ریز !

تا گرفتَست به کُشتی خــــَـــــــــــم ما

آفــــَـــــــــرین باد به جام جم مــــــــــا !

کارمـــــــــــان کوبیدن میخ است ، میخ // مختصـــر نَه ! ، بلـکه تا بیخ است بیخ !

هـــــر کسی این را نداند یا خــــر است // یا کـه بر ماتحت او سیخ است ، سیخ !

نیمه افراشته شـــــــــــــــد پرچم مــــــا

آفــــَــــــــــرین باد به جام جم مــــــــــا !

هاله هامان هاله ی نــــــــور است ، نور // سمبه هامان سخت پر زور است ، زور !

هر کسی این را نداد یا خـــــــــــر است // یا ز بیخ و بُن کــــــر و کور است ، کور !

"چه گُوارا" شــــده این زمزم مـــــــــــــا 

آفــــَـــــــــــرین باد به جـام جم مـــــــا !

نطق بعد از دستور ، با تشکر از کورش عزیز (برای ارسال بند آخر) :: بر همه مریدانی که سروده شیخ  ما را "آبگوشتی" میدانند ، اکیداً توصیه میشود برای آشنایی با شعر و شاعری آبگوشتی  ، از دو نمره اضافی این پست بهره مند شوند!!!

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره!    

/ 24 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
؟

بازی ما جملگی سور است سور کارهامان جملگی کور است کور هرکسی این رانداند یا خر است یا که مشغول همان سور است سور سور هم به معنی سور است وهم سور [قهقهه]

؟

این هم قسمت قرمزش هیچ کس هم نگیرد مچ ما آفرین باد به جام جم ما

؟

هیچ کس نیست بگیرد مچ ما[قهقهه] [هیچ کس نیست بفهمد کم ما جمله عالم همه فهمد کم ما ببین من حتی اسم اون قسمت قرمزرو نمیدونم به اون قسمت ها چی میگن؟ [قهقهه]

آرش

آقای الماسی، حمله به مردان بزرگ در بند و حصر هنر نیست و مدح و ثنای صاحبان قدرت کار یک طنز پرداز نیست. شما با لینک انتهای هر متن "هر کی اینجا کلیک کنه...." بصـــــیـرتـــــــتان رانشان داده اید، و دیگر نیازی نبود که به منتخب ملت هم حتمن توهین کنید. پاچه خاری قدرتمندان زورگو اگر با شوخ طبعی هم همراه شود نهایتن به مقام شامخ مـلیــجــک دربار منجر می شود.

احسان

از برامان در بقا هیچ است هیچ زیر هر نعلین ما پیچ است پیچ هر کسی این را نداند یا خر است یا خودش را با خران کردست پیچ

کورش شفیعی ایران نژاد

آرش عزیز! اولاً از تعصب شما به منتخب واقعی ملت(به زعم من و بسیاری دیگر) بسیار خرسند شدم ... ثانیاً در این ترجیع بند بنظر من حمله ای به بزرگان در حصر نشده است. شاید ابیاتی که در نسخۀ ابتدایی به موضوع "چیز" اشاره میکرد شما را به این شبهه انداخته (که من را هم - با وجود شناخت نسبتاً کاملی که از طرز فکر سرایندۀ عزیز این ابیات دارم- کمی سردرگم کرده بود) که آن ابیات هم خوشبختانه توسط خود ایشان در نسخۀ نهایی حذف شده است. ثالثاً- مجدداً شعر را با دقت و آرامش بخوانید، تمام حرف شعر در نقد وضع موجود و مدعیان هاله و البته جام جم ماست... بدرود...

؟

من فهمیدم همه با هم قاطی کردیم

آرش

با سلام، از پاسخ تان سپاسگزارم. قبول بفرمایید که بیت اول با او شکل قبلی این مفهوم رو داشت که فتنه گری که تکیه کلامش هم چیز است هیز است و هرکسی هم اینو نفهمیده خر است. (توهین به ملت و شیر مردِ در بند). لینک زیر شعر هم به سایت طرفدار رییس جمهور وصل می شه. اینارو کنار هم بذارین به قضاوت من می رسید. البته با اصلاح بیت اول من فرض رو براین می گذارم که شاعر قصد اهانت نداشته، و حرفم رو پس می گیرم. موفق باشید.

اميد(شبه شعر)

جناب الماسي عزيز در مصرع سوم «نداند» به سهو «نداد» تايپ شده. [گل]