پس همسر خود را سر شب راضی کن!

نطق پیش از دستور :: هر هفته از حال و روز خانواده الاغ ما خبری  به سمع و نظر مریدان میرسد ، پس بخوانید سومین خبر را::

دیشب خــر من میل هوس بازی داشت ،

با همسر خود پشت هم اندازی داشت !

یک جمله بگویمت دگــــــــر هیچ مپرس ،

تا صبح نخوابید ، غنی ســـــازی داشت ! 

نطق بعد از دستور مریدان :: رباعی خرکی ارسالی "هالو هفت شنبه" که شوخی است با حضرت خیام ،  هر کی دیگه با حضرت خیام شوخی کنه  ، از کلاس اخراج میشه!

این قــــــــــافله عمــــــر عَجَب می گذرد ، // بیچاره خــــــــرم عَقَب عَقَب مــــی گذرد !

دیشب خر من گفت به مادینه ی خویش ، // هِــــــــــی ناز نکن وَجَب وَجَب می گذرد !

/ 35 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
؟

قسمتهایی از سخنان اوباما: چراکه بازگرداندن رشد چشمگیر اقتصادی نیازمند صبر و بردباری شهروندان است." مسایل سیاست‌خارجی برای مردم آمریکا در انتخابات آتی از اهمیت کمتری برخوردار است و مسائل داخلی به ویژه برای رای‌دهندگان آمریکایی در شهرهای کوچک اهمیت بیشتری دارد. حتی استکبار جهانی هم به جای جهان به داخل نظر دارد

هزاران گنج

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

عادل

از کرامات شیخ روزی مریدان شیخ را گفتند: دختران ما در امارات خريد و فروش می‌شوند! شیخ فرمود: ملالی نیست... شيوخ آنجا برادران مايند و تجارت با آنان ...حلال!!! مریدان گفتند: سن فحشا به دوازده سال رسيد!! شیخ فرمود: خیالی نیست... سن تكليف نه سال است!!! مریدان گفتند: فقرا كليه هاشان تمام شد، قلب‌ها را می فروشند!! شیخ فرمود: اشکالی نیست... فقط ايمانشان را نفروشند!!! مریدان گفتند:جوانان غرق اعتیاد و افیون و اکس شده اند!! شیخ فرمود:مادام که در مجالس مختلط لهو و لعب نکنند ملالی نیست !! ! مریدان گفتند:مردان سه جا کار می کنند و از مردی رفته اند اما همچنان مقروض و بدهکارند!! شیخ فرمود:هنوز از دوازده شب که به خانه میایند تا اذان صبح زمان کافی برای نماز شب دارند پس اشکال وارد نیست!!! مریدان گفتند:هر روز بر تعداد نوزادان سر راهی افزوده میشود !! شیخ فرمود:بچه های بالای پنج سال را به پرورشگاههای محیطی بفرستید تا در شیرخوارگاه آمنه جا گشاده گردد!!!

عادل

مریدان گفتند:از سوخت خراب وآلودگی هوا جوانان چپ و راست سکته می کنند و کودکان سرطان خون گرفته اند!! شیخ فرمود:دنیا را اعتبار نباشد . پشت سر وزارت نفت غیبت نکنید !!! مریدان گفتند: مردم از فقر و بدبختی و بی عدالتی افسرده و گریان و نالانند !! شیخ فرمود:مرحبا ! بسیار گریه کنید تا گناهانتان آمرزیده شود !!! ناگاه مریدی سبک عقل از آن پشت عربده زد: وا مصیبتا... وا اسلاما!! در میدان ولیعصر چند تار مو بیرون همی زدندی...!!!! شیخ خشمگين شد و کف بر دهان آورد و ناسزا و سقط گفت و هروله کنان براه افتاد و مریدان خشتکها از پا بکندندی و بر سر نیزه ها کردندی و زنجیرها و قمه ها و پنجه بوکسها برداشتندی و عربده کشان برای ارشاد به موقعیت اعزام شدندی

فریبا

گاهی سکوت می کنم گاهی بلند بلند فکر می کنم گاهی سر می جنبانم گاهی بغض می کنم گاهی چشمانم را می بندم گاهی هیچ ! هیچ !هیچ !

فریبا

دلم خواب عمیق می خواهد تلخ است بیدار باشی و خودت را بخواب بزنی

؟

عادل جان ملالی نیست قله های افتخار نزدیک است ، پیچ اخر است!

بیک

..شیخ جان پشت هم اندازی هما براندازیه..آخه خیلی ها از پشت هم اندازی به بر اندازی وخیلی ها بعد از بر اندازی به پشت هم اندازی رسیدند وکلاهشان را با لاتر گذاشتند

؟

بازار رو به هم نریز جمشید بسم الله اگر نه میکنم تورا نفرین به والله