هدف وسیله را توجیه میکند!

یادش به خیر ، جوانکی بودم قبل از پیروزی انقلاب ، از همانهایی که در خانواده ای معتقد و مذهبی رشد کرده بودند و گرایشات دینی قوی داشتند ، از جنس همان کسانی که شاه را نوکر حلقه به گوش آمریکا میدانستند ، و همه بدبختیهای کشور را نتیجه این نوکری ، واضح بود که "مرگ بر آمریکا" دلنشین ترین شعار ما بود ، مثل بقیه که "آمریکا ، آمریکا ، مرگ به نیرنگ تو ، خون جوانان ما ، میچکد از چنگ تو !" ، داغ داغ بودیم ، و تحت تاثیر افکار و آرای دکتر شریعتی ، نقل محفلمان ابوذر بود و عدالت علوی ، و اینکه زندگی خلاصه میشود در عقیده و جهاد!

در آن روزگاران ، معدودی از روشنفکران و سیاستمداران به این نکته اشاره میکردند که آن شعارها و ایده آلهایی که به ویژه در حوزه اقتصادی و تحت عنوان عدالت اجتماعی ، و البته در پوشش دینی و انقلابی سر داده میشود همان شعارهای حکومتهای چپ گراست ، کمتر کسی یادآوری میکرد که به عاقبت این شعارها لا اقل در همسایه شمالی خود یعنی اتحاد جماهیر شوروی آنروزها نظری بیندازیم ، کمتر کسی از استالین چیزی شنیده بود و از تسویه حسابهای خونین درون حزبی چیزی میدانست ، کمتر کسی به ما یادآوری میکرد که دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

ای......خواستیم برگردیم به دوران نوجوانی ، به قول دوستی حسی نوستالژیک داره ، اما چرا این خاطرات برام یاد آوری شد؟ عرض میکنم!...... استدلالی که ان روزها بارها در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود داره که ما مثل استالین نَشیم شنیده بودم این بود که:: "ما سرنوشتی مشابه اونها نخواهیم داشت زیرا در مکتب اسلامی "هدف وسیله را توجیه نمیکند!" ، و منظور از این جمله این بود که در مرام و مذهب ما برای رسیدن به هدف ، هر چند والا و مقدس ، استفاده از ابزارهای غیر مشروع و غیر اخلاقی ممنوع است ، نمیتوانی به هر روش غیر اخلاقی دست بزنی ، اگر چه حق را با خود ، و یا خود را به حق بدانی!

ای .........، اینروزها با دیدن افشاگریهای رایج ، و دعواهای سیاسی به این فکر میکنم که انگار ، "هدف وسیله را توجیه میکنه" ، خیلی هم خوب میکنه!

نطق بعد از دستور :: هر گونه شعار و پیام سیاسی سانسور میشه ، .....اینجا هدف وسیله رو توجیه میکنه ، نمیذارم این وبلاگ فیلتر بشه .....فوتینا!

/ 34 نظر / 50 بازدید