قانونگذاری سخت و پیچیده است !

نطق پیش از دستور ، شوخی با حضرت خیام ::

"اکنون کــه گل سعادتت پر بـــــار است "

شوهر بده دخترت ، که خر بسیار است !

گفتم که چــــــــرا تخم گران شد ؟ گفتا ،

بر باد مَده هــــــــر آنچه در شلوار است !

آفتاب نیوز ، چهار شنبه 29 آذر 91 :: مسافری که با تظاهر به خود کشی در ایستگاه های مترو باعث ایجاد وفقه در حرکت قطار ها شده بود؛ به ۳ ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق شرکت بهره برداری تهران محکوم شد.

واقعاَ قانون گذاری و عمل به قانون کار سختی است ، مثلآً شما همین خبر رو بخون ، یحتمل این حکم با استناد به یک ماده قانونی نظیر آنچه در زیر می آید صادر شده است!

ماده واحده قانونی ::  مسافری که با تظاهر به خود کشی در ایستگاه های مترو باعث ایجاد وفقه در حرکت قطار ها شود ، به ۳ ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق شرکت بهره برداری تهران محکوم میشود !.

خوب ، ولی همیشه که عمل فرد نعل بالنعل مطابق قانون نیست ، مثلاً اگه طرف که اقدام به خودکشی ناموفق کرده ، اصلاً مسافر نبود تکلیف چیه ؟

تبصره 1:: در مورد غیر مسافرین ، علاوه بر مجازات مندرج در ماده واحده قانونی ، متهم به یک ماه حبس اضافی و به جهت ایجاد ترافیک در ایستگاه مترو ، به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق سازمان ترافیک تهران محکوم میشود !

یا مثلاً ما از کجا فهمیدیم طرف واقعاً قصد خودکشی ناموفق داشته ؟ و واقعاً قصد خودکشی واقعی نداشته؟ در مورد خبر بالا گفته شده طرف قبلاً هم از این کارها کرده!

تبصره 2:: هر شهروند ایرانی فقط در سال  مجاز به یکبار خودکشی ناموفق است ، اقدام افزون بر یکبار تظاهر محسوب میشود !

تبصره 3:: در هر بار اقدام ناموفق به خودکشی ، افزون بر تبصره 2 ، مجازات قانونی مندرج در ماده واحد قانونی دو برابر میشود !

تبصره 4:: اقدام به خودکشی ناموفق به روشهای دیگر ، مشمول این قانون نبوده و نیاز مند وضع قانون مستقل است !

خوب ، تا اینجا درست ، اما آمدیم و طرف اقدام به خودکشی کرده و اقدام اون هم تظاهر محسوب شده ، ولی طرف هر چی معطل شده قطار از جاش تکون نخورده که نخورده !

تبصره 5 :: در صورتی که اقدام به خودکشی ناموفق باعث ایجاد وقفه در قطار نشود ، متهم تنها به حبس محکوم شده ، و از پرداخت جریمه نقدی معاف است !

یا مثلاً اگه طرف ده میلیون ریال پول داشت که اصلاً خودکشی نمیکرد ، با دوست پسرش میرفت یه جوجه کباب میزد به رگ ! 

تبصره 6 :: در صورتی که متهم به خودکشی ناموفق از پرداخت جزای نقدی عاجز باشد ، به سه ماه حبس اضافی بدل از اسکناس محکوم میشود !

یا فکر کن اصلاً طرف تو مترو اصفهان یا تبریز خودکشی کرده ، اونوقت جریمه اون بره تو جیب تهرونیها ، عمراً ! ، فوتینا !

تبصره 7 :: در مورد اقدام به خودکشی در استانهای دیگر ، جریمه تعیین شده به شرکت بهره برداری مترو استان مربوطه پرداخت میشود !

حالا میگذریم از اینکه اگه یه استان وسط خودکشی طرف بشه دو تا ، یا سه تا وزارتخونه بشه یکی ، همین تبصره ها هم جواب نمیده ، و بغیر از اون ، خود این تبصره ها هم مثل قانون انتخابات ، خودش نیاز به تفسیر و تصویب تبصره های جدید داره !

تبصره 8 :: رباعی و عکس مندرج در این پست کاملآً تصادفی بوده ، و اقدام به خودکشی ناموفق محسوب نمیشود !

نطق بعد از دستور :: شما هم یک تبصره قانونی بنویسید ،..... هر کی تبصره سیاسی بنویسه اخراجه !

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !  

/ 13 نظر / 13 بازدید