سیاه نمایی توپ قلقلی !

نطق پیش از دستور ::

یه توپ دارم قلقلیه ،
سرخ و سفید و آبیه ،
می زنم زمین، هوا میره ،
نمی دونی تا کجا میره ،
من این توپو نداشتم ،
مشقامو خوب نوشتم ،
بابام بهم عیدی داد ،
یه توپ قلقلی داد ،

یه توپ دارم قلقلیه:: اینکه شاعر می گوید ، یه توپ دارم قلقلیه ، به نظر مشکوک است . بویژه آنکه شاعر مشخص نکرده که منظور "قِلقِلی" است یا  "قُلقُلی" . اینکه همه توپ ها قِلقِلی هستند توضیح واضحات است و احتمالاً منظور شاعر قُلقُلی بوده ، که ابزاری است کوچکتر از قلیان ، که با ملزومات تکمیلی دیگر ، به جهت جلوگیری از آبریزش بینی و رفع خماری استفاده می گردد .

سرخ و سفید و آبیه :: اینکه شاعر می گوید ، رنگ توپش سرخ وسفید و آبی است ، به نظر بسیار مشکوک است . ما این موضوع را سالها بعد وقتی کشف کردیم ، که در بعضی از مراسم  در پرچم ایران به جای رنگ سبز ، از رنگ آبی استفاده شده بود . شاعر مزورانه قصد داشته به بهانه رعایت قافیه رنگ پرچم ایران را به رنگهای قرمز و آبی و سفید تغییر دهد  و احتمالاً از روسیه یا فرانسه ، که پرچم هایی به این سه رنگ دارند ، ماموریت داشته است .

می زنم زمین، هوا میره  :: اینکه شاعر می گوید ، میزنم زمین هوا میره ، امری مبرهن است ، چرا که هر توپی ، با زمین زدن ، به هوا می رود . اما در پشت این ظاهر بدیهی  ، مطلب مشکوکی نهفته است . شاعر با تعویض جای نهاد و گزاره و استفاده از صنایع ادبی ، مزورانه می خواسته اشاره ای به پرنده توپولوف داشته باشد ، که چون به هوا می رود  به زمین  می خورد . و با این ترفند جوانان ما را از تحریم اقتصادی بترساند .

نمی دونی تا کجا میره  :: این مصرع ، عمق تزویر و شیطنت شاعر را می رساند . البته واضح و مبرهن است که هر توپی ، بعد از برخورد با زمین ، حداکثر چند متر بیشتر بالا نمی رود . اینکه شاعر می گوید نمیدونی تا کجا میره ، ترویج نظریه نهیلیستی از جهان است ، که به دنبال این است که جوانان ما را از هویت تهی گرداند . این بیان کودکانه همان شاعر معلوم الحال است که گفته : اسرار نهانی نه تو دانی و نه من  ، این مصرع آشکارا و مزورانه ، باورهای جوانان ما را هدف گرفته است .

من این توپو نداشتم :: همه ما به این مطلب بدیهی واقفیم ، که هر کودک حتی در روستاهای ما هم حداقل چند توپ رنگارنگ دارد . آوردن این مصرع که ،"من این توپو نداشتم " عمق کینه توزی شاعر را می رساند . شاعر می خواهد با بیان این مطلب ، با تاکید بر فقر و نداری مردم ، به سیاه نمایی بپردازد . او مزورانه سعی میکند با این ترفند ، توده های فقیر جامعه را تحریک کرده و اهداف خود را در جهت خدمت به اجنبی به انجام برساند .

مشقامو خوب نوشتم :: راستش ما هر چه به همه جایمان فشار آوردیم ، تا هدف مزورانه شاعر را پشت مصرع "مشقامو خوب نوشتم " کشف کنیم ، به جایی نرسیدیم . به نظر شاعر می خواسته با گنجاندن این مصرع  مطلوب ، اهداف پلید خود را در بقیه شعر بپوشاند . شاعر می خواسته ، به اربابان خود این پیام را برساند ، که هدف خود را در منحرف کردن جوانان ، به خوبی انجام داده ، و مآموریت ناپاک خود را تمام شده تلقی نماید .

بابام بهم عیدی داد ، یه توپ قلقلی داد :: و .....بالاخره  شاعر اینگونه مزد نوکری و سرسپردگی را از پدرخواندگان خود  دریافت میکند ! ، .....اف بر او باد ! 

برگرفته از وبلاگ "کشکول هالو هفت شنبه"

/ 21 نظر / 17 بازدید