بی اختیار خنده ام میگیره !

این پست نطق پیش از دستور ، و پس از دستور ، ندارد!

به نظر حقیر شیخ ، برای داشتن یک گزارش اجتماعی جذاب سه چیز لازمه ، یک گزارشگر جذاب ، خوش بیان ، و آزاد ، به نحوی که بتونه آزادانه و نقادانه با بیانی شیرین در مورد موضوع پرسش نماید ، .....تلویزیون را میچرخانم ، آهان پیداش کردم ، یه آدم کچل و خیکی که کمی هم لکنت زبان داره مشغول گفتگو با پیرمردی در بازار است ، ببخشید آقا ، اولین کیفی که برای مدرسه خریدین چه رنگی بود؟ .....چه موضوع مهمی ، هیشکی کیف سبز نداره ، خنده ام میگیره!

میچرخانم ، آهان این یکی محشره ، به قول معروف هم فاله هم تماشا ، تازه یه کلاس آموزش زبان انگلیسی ، ........مراسم روضه خوانی در سفارت ایران در لندن ، یه حاج آقای خوش تیپ مشغول سخنرانی به زبان انگلیسی ، عالیه ، هم به فیض اخروی میرسیم ، هم به فیض دنیوی ، محشره .......اولش خوبه ، ولی وقتی حاج آقا آخر روضه میخواد گریز بزنه به صحرای کربلا ، و به همه جوارحش فشار میاد تا کلمات مناسب انگلیسی پیدا کنه ، خدا گناهام رو ببخشه ، بی اختیار خنده ام میگیره!

میچرخانم ، تلویزیون خودمون که هیچوقت نمیگه اینجا چه خبره ، خوب این شبکه بین المللی ایران شاید گفت .....یه آدم اخمو ، مثلاً مفسر خبری، مثل برج زهر مار ، نشسته جلوی چند تا مونیتور بزرگ ، و داره معجونی از کلمات رو که صدها بار شنیدم از روی کاغذ بلغور میکنه ، به نظر میرسد ، دشمن ، کارشناسان بر این عقیده اند ، دشمن ، استکبار جهانی ، دشمن ، تهاجم نرم فرهنگی ، دشمن ، چالشهای پیش رو ، دشمن ......بی اختیار خنده ام میگیره! 

در خبرها خواندم ، شرکت یوتل ست ، پخش نوزده کانال بین المللی ایران را از هاتبرد قطع کرده ، خوب معلومه استکبار جهانی دلش نمیخواد مردم اروپا از واقعیات جهان آگاه بشَن....... نمیدونم از بیکار شدن اون گزارشگر و اون حاج آقا و اون مفسر خبری باید خوشحال باشم یا ناراحت ، نمیدونم باید گریه ام بگیره  یا خنده ام بگیره ، ولی فکر میکنم ......بی اختیار خنده ام میگیره! 

/ 11 نظر / 9 بازدید