شانزده میلیارد چیزی نیست !

آبی و قرمز ، از شیخ نهایی::

یک عمـــــــــــر فقط آبی و قرمز کردیم ،

در پیله ی نادانی خـــــــــود کِز کردیم !

محمود ، بدان که ما به یادت هستیم ،

یادی دگر از مـــــــــــــــادر چاوز کردیم !


نطق پیش از دستور :: بخوانید رباعیات ارسالی عزیزان را ، و همچنان رباعیات بودار بفرستید ، با این توضیح که حق هرگونه دخل و تصرف در انتشار آنها برای شیخ ما محفوظ است! 

دیزی مفت ، از علی اصغر اقتداری ::

شانزده میلیارد چیـــــــــزی نیست حرفش را نزن ،

پول چــــای و قهوه ، دیزی نیست ، حرفش را نزن!  

هست دانشگـــــــاه وقتی پایه اش بر پول مفت ،

پیش دکتــــــر جان پشیزی نیست حرفش را نزن!

هاله ی نور ،  ا زکورش شفیعی ایران نژاد::

تا هاله ی نور تو مرا یاد آمد // خاموش شد این چراغ تا باد آمد !

ما منتظر  ِ عروس بودیم ، ولی // از بخت بد ِ ماست  که داماد آمد !  

فرهنگ غنی ، از مصطفی صادقی !

فرهنگ غنی و قیمتی خواهد شد // ارشاد دقیق و ساعتی خواهد شد! 

صد شکر که مسئول هنر در کشور // فرزند عزیز جنتی خواهد شد !

غوره و مویز ، از خاله خانباجی ::

گر غوره نشد ، مویز میباید بود // پیش همگان عزیز میباید بود !

گوساله ، اگر دو گاو شاخت بزنند // در محضرشان پریز میباید بود !

/ 31 نظر / 107 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیدا

درود برشیخ... --------------------------------دانشگاه نو فکر دانشگاه نو کردی پسر یاد اون نفت و پلو کردی پسر اب هم شد جیره بندی بعد از این این دو لیتر ابم ولو کردی پسر ------------------------------------------------ شاد باشی شیخ

فاطمه صبا سفید

مامان چاوز/ ابرو کمون/ چشم عسلی/ مامان چاوز! می خوام بیام تو کشورتون (نمی خوام بیای) بیام سالگرد پسرتون (نمی خوام باباااااااا) می خوام بپرم من بغلتون! [نیشخند] اشعار ما مدلش این جوریه!! شیخ به شعر و شاعری خردمندانه ی خودش بر ما ببخشاید!

مصطفی صادقی

من معجزه ای یگانه و همچو درم دلپاک ترین مرد جهان آب کرم گویند چرا بغل نمودی ننه اش رفتم که اگر شد ممه اش را بخورم

رضامارمولک

کاش من بودم بجای احمدینژاد لقمه خوبی مادرچاوز خدابیامرز

رز

[خنده]

بهنام

مادر چاوز برای قیافه ای مثه احمدی نژاد مثه حوریه بهشتیه - ببین چه با حرص رفته تو کارش - تا گردن تو خونه محمود

بهنام

مادر چاوز برای قیافه ای مثه احمدی نژاد مثه حوریه بهشتیه - ببین چه با حرص رفته تو کارش - تا گردن تو خونه محمود