عجب گران دلبرکی !

نطق پیش از دستور :: بسیاری از بازدید کنندگان از دلیل علاقه وافر صاحب وبلاگ به الاغ حضرت شیخ می پرسند ، امیدوارم این رباعی پاسخ مناسبی باشد  به این پرسش ، بخوانید خبر یازدهم را ::

یک عُمـــــــــر فقط آبی و قرمز کردیم ،

در پیله ی نادانی خــــــــود کِز کردیم ! 

صد بار چو خـَـــر شدیم و آدم نشدیم ،

ناچار به روی خَـــــــــــــر تَمرکُز کردیم !

نطق بعد از دستور :: این شوخی با حضرت خیام هم از سر حضرت شیخ دست بردار نیست ، بخوانید شوخی استاد محمد جاوید عزیز را با حضرت خیام و اسراف نکنید !.....هر کی اسراف کنه اخراجه !

هنگام سپیده دم خــــــــروسی خَرَکی // از خــــــانه ی ما کشید بیرون سَرَکی!

در خـــانه ی همسایه به مرغی توپولو // چشمک زد و گفتا... چه گِران دلبَـرَکی!

نکته فلسفی خرکی ، ارسالی از صاحب بلاگ "هزاران گنج" :: ترجیح میدهم با پولم سیگاری بخرم که روی آن صادقانه نوشته شده "سرطانزا" تا آبمیوه ای که روش به دروغ نوشته شده "صد درصد طبیعی" !

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره !

/ 23 نظر / 16 بازدید